Siirry sisältöön
Tietotarjotin

Kelan maksaman koulumatkatuen saajamäärä kasvoi

Julkaistu 22.11.2022Päivitetty 8.12.2022

Koulumatkatuen saajien määrä kasvoi lukuvuonna 2021–2022 suuremmaksi kuin mitä se oli ennen koronapandemiaa. Opintotuen saajamäärä puolestaan pieneni, ja opintolainaa nosti viime lukuvuonna hieman aiempaa useampi.

Lukuvuonna 2021–2022 koulumatkatukea sai 57 400 henkilöä, mikä oli 36 prosenttia enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Koronapandemian aikana lukuvuonna 2020–2021 koulumatkatuen käyttö väheni, mutta tuen saajien määrä on nyt kasvanut suuremmaksi kuin mitä se oli ennen pandemiaa.

Saajamäärän kasvun taustalla on koulumatkatukilain muutos. Elokuusta 2021 alkaen oppivelvollisuuslain perusteella maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea erilaisilla ehdoilla kuin muut opiskelijat. Koulumatkatuki myönnettiin maksuttomaan koulutukseen lukuvuoden 2021–2022 aikana 25 600 opiskelijalle. 

Lainmuutoksen perusteella koulumatkatukea voi saada, vaikka opiskelijalla ei olisi päivittäisiä koulumatkoja. Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 päivänä kalenterikuukaudessa. Tuki on täysimääräinen, jos matkapäiviä on kalenterikuukauden aikana 15 tai enemmän. Jos matkapäiviä on 10–14, koulumatkatuen määrä on puolet täysimääräisestä tuesta. Lukuvuoden 2021–2022 aikana täysimääräinen tuki maksettiin 55 100 opiskelijalle ja puolitettu tuki 17 700 opiskelijalle. Puolitetun tuen saajia oli eniten joulukuussa (10 600 saajaa).

Vuoden 2021 aikana koulumatkatukea maksettiin lähes 39 miljoonaa euroa. Eniten koulumatkatukea maksettiin suoraan opiskelijalle itselleen (18,6 milj. euroa) ja toiseksi eniten Matkahuollon kautta (10,4 milj. euroa). Waltti-seutuliikenteelle korvauksia maksettiin 5,7 miljoonaa euroa.

Opintotuen saajamäärä väheni hieman, yhä useampi nosti opintolainaa

Opintotukea sai lukuvuonna 2021–2022 kaikkiaan 291 300 opiskelijaa, mikä oli prosentti vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Opintorahaa maksettiin lähes 284 400 opiskelijalle, joista 181 100 opiskeli korkea-asteella ja 103 300 toisella asteella. Asumislisää sai 12 700 opiskelijaa. Opintolainan valtiontakaus oli lukuvuoden aikana voimassa 236 000 henkilöllä.

Lukuvuoden aikana 174 000 opiskelijaa nosti valtion takaamaa opintolainaa. Lainaa nostaneita oli kaksi prosenttia enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Lukuvuoden lopussa opintovelallisia oli kaikkiaan 515 200 ja heillä oli opintolainaa keskimäärin 10 701 euroa. Valtion takaamien opintolainojen pääoma oli vuoden 2021 lopussa 5,2 miljardia euroa.

Lue lisää

Kelan opintoetuustilasto 2021/2022 (helda.helsinki.fi)