Siirry sisältöön
Tietotarjotin

Voit käyttää hakukentässä Boolen operaattoreita + (ja), | (tai), - (ei), * (katkaisu) ja " (fraasi).
Oletuksena useampi hakuehto käsitellään operaattorilla + (ja), ellei muuta operaattoria ole määritetty.

Sairauspäivärahakausien tarkistuspisteet: Kuntoutuksen ja työhön paluun toteutuminen

Julkaistu 1.3.2022Päivitetty 17.3.2023

Sairauspäivärahakausien pitkittymistä tulee pyrkiä ehkäisemään, sillä pitkät sairauspoissaolot ennustavat myöhempää työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Oikea-aikaisella kuntoutuksella voidaan puuttua työkyvyttömyyden pitkittymiseen.

Tämä tutkimushanke tuottaa tietoa kuntoutukseen osallistumisesta ja työmarkkinapoluista eri pituisilla sairauspäivärahakausilla olleilla. Monipuolisia rekisteriaineistoja hyödyntäen hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, missä määrin eri pituisilla sairauspäivärahakausilla olleet ovat osallistuneet eri tahojen järjestämään kuntoutukseen, millaisia työmarkkina- ja etuuspolkuja päivärahakausien jälkeen on ollut ja miten kuntoutus on ollut yhteydessä sairauspäivärahakauden jälkeiseen työmarkkina-asemaan.

Ensimmäisessä osahankkeessa tarkastellaan kuntoutukseen ohjautumista sairauspäivärahakaudelta ja tilasiirtymiä eri pituisten päivärahakausien jälkeen viime vuosien aikana. Toisessa osahankkeessa tutkitaan, onko kuntoutukseen osallistumisessa ja työmarkkinasiirtymissä ollut eroa ennen ja jälkeen vuonna 2012 voimaan tulleiden sairauspäivärahakertymien seurantaan liittyvien lakimuutosten. Hankkeen tulokset hyödyttävät sairauspäiväraha- ja kuntoutusjärjestelmän kehittämistä ja sairauspäivärahan tarkistuspisteiden vaikuttavuuden seurantaa sekä lisäävät ymmärrystä työkyvyttömyysprosessista.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.3.2022–30.9.2023

Yhteistyötahot