Siirry sisältöön
Tietotarjotin

Voit käyttää hakukentässä Boolen operaattoreita + (ja), | (tai), - (ei), * (katkaisu) ja " (fraasi).
Oletuksena useampi hakuehto käsitellään operaattorilla + (ja), ellei muuta operaattoria ole määritetty.

EESSI-sanomaliikenne 2020–

Päivitetty 6.2.2023

Linkki raporttiin

Tietosisältö

EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) -järjestelmä sujuvoittaa tiedonkulkua sosiaaliturvasta vastaavien viranomaisten välillä EU:n sisällä. EESSI-järjestelmää käytetään sellaisten sosiaaliturva-asioiden käsittelyssä, jotka liittyvät useampaan maahan. Sähköiseen tiedonvaihtoon osallistuu 27 EU-maata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta (Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti). Järjestelmän avulla jäsenmaiden sosiaaliturvaviranomaiset voivat siirtää toisilleen tietoja nopeasti ja turvallisesti. EESSI-järjestelmä on otettu käyttöön Suomessa joulukuussa 2019.

Rakenteisia sähköisiä asiakirjoja (Structured Electronic Document = SED) eli sanomia vastaanottavat ja lähettävät jäsenmaissa toimivaltaiset laitokset, jotka hoitavat EU:n sosiaaliturva-asetuksessa määriteltyjä etuuksia. Tällä hetkellä yli 70 suomalaista sosiaaliturvalaitosta käyttää EESSI-järjestelmää. Suomessa EESSI:n mukaiseen tiedonvaihtoon osallistuvat Kela, Eläketurvakeskus (ETK), Tapaturmavakuutuskeskus (TVK), tapaturmavakuutuslaitokset, TE-hallinto, Työllisyysrahasto ja työttömyyskassat.

Järjestelmän käyttöönottoa varten kukin EU-maa on rakentanut kansallisen yhteyspisteen. Kela vastaa Suomen yhteyspisteen ylläpidosta. Yhteyspisteen kautta siirretään tietoa Suomen viranomaisten ja muiden EU-maiden sosiaaliturvalaitosten välillä. EESSI-jäsenmaissa on yhteensä noin 6200 sosiaaliturvalaitosta.

Tilastointijakso määräytyy sanoman toimituskuukauden mukaan. Raportille tilastoituvat sanomat, joissa suomalainen laitos on joko lähettävänä tai vastaanottavana laitoksena. Sanomalla voi olla useampi vastaanottava laitos. Sanomat on luokiteltu sektoreittain, valtioittain ja SED-tyypeittäin.

Sanomaliikenneaineisto on saatavilla tammikuusta 2020 alkaen.

Näkökulmat

Näkökulma-valinta vaikuttaa esitettäviin muuttujiin ja luokituksiin.

  • Sanomat sektoreittain
  • Sanomat valtioittain
  • Sanomat SED-tyypeittäin

Muuttujat ja luokitukset

  • Aikatyyppi: Vuosi, Vuosikertymä, Kuukausi
  • Aika: Sisältö muodostuu valitun aikatyypin mukaan. Oletusvalintana on viimeisin kuukausi. Raportille voi valita yhtä aikaa yhden tai useamman tilastojakson.
  • Sanoman suunta: Suomeen saapuva, Suomesta lähtevä. Oletusvalintana kumpikin suunta on valittuna.
  • Sanoman toimenpide: Aloitus, Uusi, Päivitys, Omistajanvaihdos, Uudelleen välitys. Oletusvalintana kaikki toimenpiteet ovat valittuina.
  • Sektori: Eläke, Horisontaali, Lainvalinta, Perhe-etuudet, Perintä, Sairaus, Sekalainen, Tapaturma- ja ammattitaudit, Työttömyys. Oletusvalintana kaikki sektorit ovat valittuina.
  • Valtio: EU-maat, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta. Oletusvalintana kaikki valtiot ovat valittuina.

Mittaluvut

  • Sanomien lukumäärä

Tilastointiaika

Tiedot 1.1.2020 alkaen.

Päivitystiheys

Tiedot päivittyvät kuukausittain kuun 8. päivänä. Vuositiedot päivittyvät 8. tammikuuta.

Tietolähde

Kelan tietovarasto, jossa on EESSI-järjestelmästä saadut sanomaliikennetiedot.

Lisätietoja

Yhteystiedot

Kela, tilastotietopalvelu
sähköposti: tilastot@kela.fi