Siirry sisältöön
Tietotarjotin

Voit käyttää hakukentässä Boolen operaattoreita + (ja), | (tai), - (ei), * (katkaisu) ja " (fraasi).
Oletuksena useampi hakuehto käsitellään operaattorilla + (ja), ellei muuta operaattoria ole määritetty.

Tietoluvat ja tietoaineistot

Julkaistu 17.5.2022

Kelan rekisteritietoja voidaan luovuttaa muun muassa tieteelliseen tutkimukseen sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä koskevan lain (toisiolaki, 552/2019) mukaisesti. Tietojen käyttöön tarvitaan lupa. Tältä sivulta löydät ohjeet tietolupien ja -aineistojen pyytämiseen.

Findatasta pyydettävät tietoluvat ja -aineistot

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata myöntää tietojen toissijaiseen käyttöön tarvittavat luvat ja toimittaa pyydetyt aineistot, jos

  • lupahakemus koskee usean toisiolain alaisen rekisterinpitäjän tietoja
  • rekisteritiedot ovat peräisin yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjiltä
  • kyse on Kanta-palveluihin tallennetuista tiedoista.

Findata käsittelee myös kaikki Kelan rekisteritietoja koskevat lupahakemukset, jotka koskevat useamman toisiolaissa mainitun rekisterinpitäjän tietoja. Lue lisää Findatan sivuilta (findata.fi/palvelut).

Kelasta pyydettävät tietoluvat ja -aineistot

Kela vastaa tietojen toissijaiseen käyttöön tarvittavista luvista ja aineistoista silloin, kun lupahakemus koskee toisiolain alaisista tiedoista vain Kelan rekisteritietoja.

Näin haet tietolupaa Kelasta

Lisätietoja saat Kelan tietoaineistopalvelusta:

Kelan tilastotietojen käytöstä katso Tilastotietopalvelu.

Lakiin perustuva tiedonsaantioikeus

Kela voi luovuttaa tietoa organisaatioille, joilla on lakisääteinen tiedonsaantioikeus.

Näin tilaat

  • Täytä tilauslomake (Word). Kirjaa lomakkeelle tiedon luovutusperuste (laki ja lainkohta, joihin tiedonsaantioikeus perustuu) ja kuvaus aineistopyynnöstä.
  • Toimita tilauslomake sähköisesti Kelaan osoitteeseen tietoaineistot@kela.fi.