Siirry sisältöön
Tietotarjotin

Voit käyttää hakukentässä Boolen operaattoreita + (ja), | (tai), - (ei), * (katkaisu) ja " (fraasi).
Oletuksena useampi hakuehto käsitellään operaattorilla + (ja), ellei muuta operaattoria ole määritetty.

Kelan tutkimuksen asiantuntijapalvelut

Julkaistu 28.4.2022

Kelan tutkimusyksikkö tarjoaa asiantuntijapalveluita sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. 

Asiantuntijatyö

Tuotamme vaikuttavaa tutkimustietoa sosiaali- ja terveysturvan kehittämiseksi. Osallistumme kehittämistyöhön ja teemme lausuntoja, osallistumme työryhmiin sekä esittelemme tutkimusten tuloksia ja toimintaamme.

Lisätietoja: tutkimus@kela.fi

Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi

Kelan tutkimusorganisaatio on sitoutunut noudattamaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimaa ohjeistusta (tenk.fi, pdf) ihmiseen kohdistuvasta tutkimuksesta ja sen eettisestä ennakkoarvioinnista. Kelan tutkimuseettisen toimikunnan tehtävänä on pyynnöstä arvioida ihmiseen kohdistuvien tutkimushankkeiden eettisyyttä sekä antaa niistä lausuntoja. Toimikunta ei arvioi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) soveltamisalaan kuuluvia tutkimushankkeita. Toimikunnan tehtäviin ei kuulu varsinaisen luvan myöntäminen tutkimuksen tekemiseen.

Lisäohjeet: Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi 

Lisätietoja: kela.tutkimuseettinen.tmk@kela.fi

Tutkimusrahoitus

Kela voi myöntää rahoitusta sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tämä perustuu Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 12.3 §:ään.

Lisätietoja: kkrl-tutkimus@kela.fi

Kirjasto- ja informaatiopalvelut

Kelan kirjasto on sosiaalialan erikoiskirjasto. Palvelemme Kelan henkilökuntaa. Kirjaston kokoelmien perusta on sosiaaliturvaa, yhteiskuntapolitiikkaa ja lainsäädäntöä käsittelevä kirjallisuus.

Lisätietoja: kirjasto@kela.fi

Julkaisupalvelut

Kelan julkaisupalvelut julkaisevat tieteellistä tutkimusta vertaisarvioiduissa sarjoissa sekä työpapereissa ja erillisjulkaisuina. Julkaisut ovat vapaasti ladattavissa verkosta. Sarjajulkaisujen verkkosivut ovat saatavissa maksutta Heldassa. Painettuja julkaisuja voi tilata Heldasta tai osoitteesta julkaisut@kela.fi.

Lisätietoja: julkaisut@kela.fi